Zajmujemy się projektowaniem każdego rodzaju wnętrz prywatnych i komercyjnych, a także projektowaniem architektury.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

WIZUALIZACJE

Po akceptacji układu możemy przy­stą­pić do wizualizacji. Na tym etapie przedstawiamy Państwu rozwiązania do­ty­czą­ce architektury danego wnę­trza. Wizualizacje prezentują za­pro­je­kto­wa­ne meble, dobrane oświe­tle­nie, ko­lo­ry­sty­kę, materiały  oraz sze­reg roz­wią­zań two­rzą­cych unikalny charakter wnętrza.

 

POMIARY

POMIARY

Wykonujemy szczegółowe pomiary sta­nu istniejącego pomieszczenia / mie­szka­nia / domu, wraz ze wszystkimi in­sta­la­cja­mi elektrycznymi oraz hyd­rau­li­czny­mi.

 

UKŁADY FUNKCJONALNE

Przedstawiamy Państwu propozycje ukła­dów funkcjonalnych, na podstawie któ­rych możemy wspólnie określić jaki układ mieszkania / domu, układ ścian, czy też rozstaw mebli, będzie Państwu najbardziej odpowiadał.


SPOTKANIE

SPOTKANIE

Naszym głównym założeniem jest za­po­znan­ie się z Państwa potrzebami pod względem fun­kcjo­na­lnym oraz este­ty­cznym, dotyczącymi aranżacji wymarzonego wnętrza. Podczas roz­mo­wy będziemy chcieli poznać Pań­stwa oczekiwania na temat spo­so­bu wykorzystania poszczególnych po­mie­szczeń, zwyczaje, upodobania oraz gusta dotyczące kolorów, ma­ter­ia­łów wykończeniowych, oraz pre­fe­ro­wa­ne­go stylu.

 

RYSUNKI TECHNICZNE

Po zatwierdzeniu wizualizacji prze­cho­dzimy do etapu rysunków wy­ko­na­wczych. Wykonujemy pro­fe­sjo­nal­nie wszystkie rysunki w programie CAD. Otrzymują Państwo szcze­gół­ową do­ku­ment­ację techniczną

 

 

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE

ZESTAWIENIA

Końcowym etapem projektu (nie licząc nadzoru  autorskiego nad realizacją) są ze­sta­wie­nia oświetlenia, sprzętów oraz wyposażenia gotowego, zestawienia materiałowe oraz ilościowe okładzin ściennych i posadzek.

 

 

 


OFERTA PROJEKTOWANIE WNĘTRZ POZNAŃ

POMIARY

Stan istniejący wykonujemy na podstawie inwentaryzacji lub na podstawie rzutów architektonicznych. Podczas pomiarów badamy przestrzeń, naszą pustkę w której będziemy tworzyć dzieło. Tu pojawiają się pierwsze pomysły dotyczące funkcjonalności i ergonomii danych pomieszczeń. Na tym etapie zwracamy uwagę na aspekty techniczne, instalacje i konstrukcje.

UKŁADY FUNKCJONALNE

Układy wnętrz pomieszczeń wykonujemy w formie rzutów poziomych i technicznego spaceru 3D, którego celem jest uzmysłownie planowanej przestrzeni z zadanymi formami oraz z proponowanym rozmieszczeniem mebli i innymi elementami wyposażenia, tak by spojrzenie z innej perspektywy jak najdokładniej dało pogląd na nasze planowane pomyły i zamierzenia projektowe.

WIZUALIZACJE

Widoki wszystkich pomieszczeń przedstawiamy Państwu w pełnym zestawie by móc zobrazować spójność poszczególnych stref i ich wzajemną korespondencje. Na tym etapie pracujemy z kolorami, fakturami, teksturami które nadają bryłom odpowiednie tony lub zamierzone wyrazistości i akcenty.

RYSUNKI TECHNICZNE

Etap ten jest zdeterminowany poprzednimi. Wszystkie rysunki wykonujemy z wszelką dbałością o każdy szczegół. Podkreślając fakt iż jesteśmy inżynierami nasze rysunki kreślimy z wykorzystaniem oznaczeń i schematów zgodnymi z normami budowlanymi co daje gwarancje ich czytelności dla wszystkich wykonawców w branży budowlanej.

ZESTAWIENIA

Otrzymują Państwo szereg zestawień materiałowych i produktowych z wypisanymi ilościami oraz powierzchniami poszczególnych składowych projektu. Wskazujemy gdzie mogą Państwo zakupić wykorzystane w projekcie produkty i inne wykorzystane elementy.

OPCJE DODATKOWE

NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ

Na tym etapie wyręczamy Państwa w kwestii związanej ze sprawdzaniem spójności prac remontowo budowlanych z projektem. Objaśnieniami wykonawcom wszelkie koncepcje projektowe oraz sprawdzamy zgodność wykonywanych prac z założeniami projektu. Weryfikujemy ilości i zawartość wyposażenia. Doradzamy i pomagamy w doborze i zakupie elementów wyposażenia (mebli, ceramiki, armatury sanitarnej, oświetlenia, materiałów wykończeniowych, itp. )

REALIZACJA POD KLUCZ

Oferta stworzona z myślą o realizacji całego procesu wykonawczego od A do Z. Ten wariant oferty ma na celu wdrożenie całego projektu w rzeczywistość pod naszą pieczą i naszych wykonawców z którymi współpracujemy. Na tym etapie zajmujemy się wszelkimi zamówieniami, transportem oraz nadzorem prac na inwestycji.

SPACER 3D

Na specjalną prośbę inwestora (odpłatnie) tworzymy panoramę 360 stopni dowolnego pomieszczenia. Jest to forma wirtualnego spaceru po zaprojektowanym wnętrzu za pomocą palca na urządzeniu mobilnym .

KONTAKTY DO WYKONAWCÓW

Współpracując z Nami, mogą Państwo otrzymać kontakty do zaufanych i sprawdzonych wykonawców z branży budowlano - wykończeniowej, stolarskiej, tapicerskiej, meblowej, oświetleniowej etc.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie.

OFERTA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KONCEPCJA

Na tym etapie planujemy funkcjonalność całego założenia ilość i rozkład pomieszczeń, komunikacji między nimi oraz pomiędzy poszczególnymi strefami, uwzględniając równolegle bryłę obiektu i jej usytuowanie na działce i jej korespondencję z otoczeniem. Składowe koncepcji:

- Analiza fotograficzna otoczenia

- Rzut zagospodarowania i planowanej zabudowy. W przypadku rozbudowy stan istniejący i planowana rozbudowa.

- Układy funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń. Na tym etapie planujemy architekturę również pod ścisłym kierunkiem wnętrz.

- Wizualizacje planowanej bryły obiektu z uwzględnieniem otoczenia, a w przypadku rozbudowy z uwzględnieniem istniejącego obiektu.

- Wniosek i wystąpienie o warunki zabudowy (w przypadku ich braku)

PROJEKT BUDOWLANY I KOORDYNACJA BRANŻ

Na tym etapie przechodzimy do wdrożenia koncepcji w ramy technicznych obwarowań i norm budowlanych. Składowe projektu architektoniczno-budowlanego:

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt konstrukcyjny

- Projekt instalacji Wod-Kan, CO, Gaz

- Projekt instalacji wentylacja

- Projekt instalacji elektrycznej

- Charakterystyka energetyczna i analiza porównawcza


Czy warto współpracować z Architektem Wnętrz? Jakie płyną korzyści ze współpracy?


FUNKCJA, ERGONOMIA, PRZESTRZEŃ.  

Architekt wnętrz zawsze słucha życzeń i sugestii i Klienta, stara się zrozumieć jego styl życia i poznać pewne przyzwyczajenia które mogą mieć wpływ na przyszłe rozwiązania funkcjonalne. Jego zadaniem jest przeniesienie wszystkich wytycznych  na realny grunt, do realnego pomieszczenia. Architekt podczas procesu projektowania musi  wsiąść pod uwagę różne aspekty: techniczne, ekonomiczne, oraz logistyczne. Projektant pomoże w rozwiązaniu różnych problemów wynikających np. ze stanu deweloperskiego tj. z nieustawną przestrzenią, zbyt małą,  pomoże dobrze i funkcjonalnie zagospodarować poszczególne pomieszczenia.

ROZWIĄZANIA NIEOCZYWISTE, PONADCZASOWE  

Projektant zaproponuje Ci rozwiązania, o których nigdy sam mógłbyś wcześniej nie pomyśleć, oraz takie , które równie dobrze będą się  prezentowały za 5 czy 10 lat. Dodatkowym plusem może być fakt, że mieszkania zaprojektowane przez architektów wnętrz z reguły mają większą wartość rynkową.  

FINANSE I  OSZCZĘDNOŚCI.  

Projektant zawsze  pracuje w obrębie ustalonego budżetu i tę kwestię trzeba brać pod uwagę już na początku współpracy. Architekt wskaże w jakie elementy warto jest zainwestować, a na czym warto zaoszczędzić. Projektant zawsze współpracuje z producentami wyposażenia u których może wynegocjować dużo większe rabaty dla swojego Klienta niż w przypadku samodzielnego ich zakupu, ponadto architekt wnętrz współpracuje z ekipami remontowymi, stolarzami oraz innymi fachowcami, dzięki czemu prace realizacyjne przebiegają znacznie sprawniej. Podsumowując, Architekt wnętrz nie tylko pomoże Ci w stworzeniu funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni zgodnej z Twoimi preferencjami, ale także pomoże zaoszczędzić Twoje pieniądze i czas podczas realizacji projektu.

© 2023 Sztyblewicz Architekci | site by Trojka Design