OFERTA

Ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Skontaktuj się z nami, powiedz czego potrzebujesz, dobierzemy odpowiedni dla ciebie zakres projektu wnętrz.

Zapraszamy

SPOTKANIE

SPOTKANIE

Naszym głównym założeniem jest za­po­znan­ie się z Państwa potrzebami pod względem fun­kcjo­na­lnym oraz este­ty­cznym, dotyczącymi aranżacji wymarzonego wnętrza. Podczas roz­mo­wy będziemy chcieli poznać Pań­stwa oczekiwania na temat spo­so­bu wykorzystania poszczególnych po­mie­szczeń, zwyczaje, upodobania oraz gusta dotyczące kolorów, ma­ter­ia­łów wykończeniowych, oraz pre­fe­ro­wa­ne­go stylu.

 

POMIARY

POMIARY

Wykonujemy szczegółowe pomiary sta­nu istniejącego pomieszczenia / mie­szka­nia / domu, wraz ze wszystkimi in­sta­la­cja­mi elektrycznymi oraz hyd­rau­li­czny­mi.

 

UKŁADY FUNKCJONALNE

Przedstawiamy Państwu propozycje ukła­dów funkcjonalnych, na podstawie któ­rych możemy wspólnie określić jaki układ mieszkania / domu, układ ścian, czy też rozstaw mebli, będzie Państwu najbardziej odpowiadał.


WIZUALIZACJE

Po akceptacji układu możemy przy­stą­pić do wizualizacji. Na tym etapie przedstawiamy Państwu rozwiązania do­ty­czą­ce architektury danego wnę­trza. Wizualizacje prezentują za­pro­je­kto­wa­ne meble, dobrane oświe­tle­nie, ko­lo­ry­sty­kę, materiały  oraz sze­reg roz­wią­zań two­rzą­cych unikalny charakter wnętrza.

 

RYSUNKI TECHNICZNE

Po zatwierdzeniu wizualizacji prze­cho­dzimy do etapu rysunków wy­ko­na­wczych. Wykonujemy pro­fe­sjo­nal­nie wszystkie rysunki w programie CAD. Otrzymują Państwo szcze­gół­ową do­ku­ment­ację techniczną

 

 

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE

ZESTAWIENIA

Końcowym etapem projektu (nie licząc nadzoru  autorskiego nad realizacją) są ze­sta­wie­nia oświetlenia, sprzętów oraz wyposażenia gotowego, zestawienia materiałowe oraz ilościowe okładzin ściennych i posadzek.

 

 

 

Kontakt

SZTYBLEWICZ ARCHITEKCI

Poznań, Zawady 9/1
tel. +48 500 479 624
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizujemy projekty na terenie całej Polski

© 2023 Sztyblewicz Architekci | site by Trojka Design

Zapraszamy...