• sztyblewicz-architekci

Najnowsze projekty. Więcej w zakładce PROJEKTY.

DOM RADOJEWO POZNAŃ
DOM RADOJEWO POZNAŃ
MIESZKANIA JEŻYCE
MIESZKANIA JEŻYCE
DOM POD GNIEZNEM
DOM POD GNIEZNEM
POKOIK POZNAŃ WILDA
POKOIK POZNAŃ WILDA
ZOOLOGIK POZNAŃ JEŻYCE
ZOOLOGIK POZNAŃ JEŻYCE
DOM W OWCZARNI POD WARSZAWĄ
DOM W OWCZARNI POD WARSZAWĄOFERTA

Ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Skontaktuj się z nami, powiedz czego potrzebujesz, dobierzemy odpowiedni dla ciebie zakres projektu wnętrz.

Zapraszamy

SPOTKANIE

SPOTKANIE

Naszym głównym założeniem jest za­po­znan­ie się z Państwa potrzebami pod względem fun­kcjo­na­lnym oraz este­ty­cznym, dotyczącymi aranżacji wymarzonego wnętrza. Podczas roz­mo­wy będziemy chcieli poznać Pań­stwa oczekiwania na temat spo­so­bu wykorzystania poszczególnych po­mie­szczeń, zwyczaje, upodobania oraz gusta dotyczące kolorów, ma­ter­ia­łów wykończeniowych, oraz pre­fe­ro­wa­ne­go stylu.

 

POMIARY

POMIARY

Wykonujemy szczegółowe pomiary sta­nu istniejącego pomieszczenia / mie­szka­nia / domu, wraz ze wszystkimi in­sta­la­cja­mi elektrycznymi oraz hyd­rau­li­czny­mi.

 

UKŁADY FUNKCJONALNE

Przedstawiamy Państwu propozycje ukła­dów funkcjonalnych, na podstawie któ­rych możemy wspólnie określić jaki układ mieszkania / domu, układ ścian, czy też rozstaw mebli, będzie Państwu najbardziej odpowiadał.

WIZUALIZACJE

Po akceptacji układu możemy przy­stą­pić do wizualizacji. Na tym etapie przedstawiamy Państwu rozwiązania do­ty­czą­ce architektury danego wnę­trza. Wizualizacje prezentują za­pro­je­kto­wa­ne meble, dobrane oświe­tle­nie, ko­lo­ry­sty­kę, materiały  oraz sze­reg roz­wią­zań two­rzą­cych unikalny charakter wnętrza.

 

RYSUNKI TECHNICZNE

Po zatwierdzeniu wizualizacji prze­cho­dzimy do etapu rysunków wy­ko­na­wczych. Wykonujemy pro­fe­sjo­nal­nie wszystkie rysunki w programie CAD. Otrzymują Państwo szcze­gół­ową do­ku­ment­ację techniczną

 

 

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE

ZESTAWIENIA

Końcowym etapem projektu (nie licząc nadzoru  autorskiego nad realizacją) są ze­sta­wie­nia oświetlenia, sprzętów oraz wyposażenia gotowego, zestawienia materiałowe oraz ilościowe okładzin ściennych i posadzek.

 

 

 

KONTAKT

SZTYBLEWICZ ARCHITEKCI

Poznań, Zawady 9/1
tel. +48 500 479 624
e-mail: kontakt@sztyblewicz-architekci.pl

Realizujemy projekty na terenie całej Polski

ZADZWOŃ LUB NAPISZ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE JUŻ TERAZ