Zajmujemy  się projektowaniem każdego rodzaju wnętrz prywatnych i komercyjnych, a także projektowaniem architektury. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

SPOTKANIE

SPOTKANIE

Naszym głównym założeniem jest za­po­znan­ie się z Państwa potrzebami pod względem fun­kcjo­na­lnym oraz este­ty­cznym, dotyczącymi aranżacji wymarzonego wnętrza. Podczas roz­mo­wy będziemy chcieli poznać Pań­stwa oczekiwania na temat spo­so­bu wykorzystania poszczególnych po­mie­szczeń, zwyczaje, upodobania oraz gusta dotyczące kolorów, ma­ter­ia­łów wykończeniowych, oraz pre­fe­ro­wa­ne­go stylu.

 

POMIARY

POMIARY

Wykonujemy szczegółowe pomiary sta­nu istniejącego pomieszczenia / mie­szka­nia / domu, wraz ze wszystkimi in­sta­la­cja­mi elektrycznymi oraz hyd­rau­li­czny­mi.

 

UKŁADY FUNKCJONALNE

Przedstawiamy Państwu propozycje ukła­dów funkcjonalnych, na podstawie któ­rych możemy wspólnie określić jaki układ mieszkania / domu, układ ścian, czy też rozstaw mebli, będzie Państwu najbardziej odpowiadał.

WIZUALIZACJE

Po akceptacji układu możemy przy­stą­pić do wizualizacji. Na tym etapie przedstawiamy Państwu rozwiązania do­ty­czą­ce architektury danego wnę­trza. Wizualizacje prezentują za­pro­je­kto­wa­ne meble, dobrane oświe­tle­nie, ko­lo­ry­sty­kę, materiały  oraz sze­reg roz­wią­zań two­rzą­cych unikalny charakter wnętrza.

 

RYSUNKI WYKONAWCZE

Po zatwierdzeniu wizualizacji prze­cho­dzimy do etapu rysunków wy­ko­na­wczych. Wykonujemy pro­fe­sjo­nal­nie wszystkie rysunki w programie CAD. Otrzymują Państwo szcze­gół­ową do­ku­ment­ację techniczną

 

 

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE

Końcowym etapem projektu (nie licząc nadzoru  autorskiego nad realizacją) są ze­sta­wie­nia oświetlenia, sprzętów oraz wyposażenia gotowego, zestawienia materiałowe oraz ilościowe okładzin ściennych i posadzek.

 

 

 

Oferujemy możliwość wyboru projektu koncepcyjnego lub wykonawczego oraz nadzoru nad realizacją.    

Projekt koncepcyjny

- inwentaryzacja

- koncepcja układu funkcjonalnego wnętrza (w formie rzutów poziomych z wymiarowaniem w skali) z proponowanym rozmieszczeniem mebli i innych głównych elementów wyposażenia

- wizualizacje wybranych pomieszczeń, dające pogląd na materiały oświetlenie, kolorystykę oraz całościowe rozplanowanie wnętrza

- zestawienie materiałów wykończeniowych. Oprawy oświetleniowe, tkaniny, meble, materiały.  

Projekt Kompleksowy

- inwentaryzacja

- koncepcja układu funkcjonalnego wnętrza (w formie rzutów poziomych z wymiarowaniem w skali) z proponowanym rozmieszczeniem mebli i innych głównych elementów wyposażenia

- fotorealistyczne wizualizacje wnętrz wszystkich pomieszczeń  

- rzut poziomy z planowanym układem aranżacji mebli gotowych i do zabudowy w skali 1:50

- rzut poziomy z rozmieszczeniem urządzeń sanitarnych w skali 1:50

- rzut poziomy wykończenia powierzchni podłóg w skali 1:50

- rzut sufitów i rozmieszczenia oświetlenia w skali 1:50

- rzut instalacji elektrycznej, gniazd i włączników w skali 1:50

- kłady ścian z uwzględnieniem mebli pod zabudowę i okładzin ścian w skali 1:50 lub 1:25

- detale wybranych elementów w skali 1:15, 1:10

- zestawienia oświetlenia  

- zestawienia mebli gotowych i urządzeń (armatura, ceramika)  

- zestawienia ilościowe materiałów wykończenia powierzchni ścian i podłóg    

Nadzór nad realizacją projektu:

- objaśnienie wykonawcom założeń projektu.

- sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z projektem.

- końcowa weryfikacja ilościowa i zawartości wyposażenia.

- doradztwo i pomoc w doborze i zakupie elementów wyposażenia ( mebli, ceramiki, armatury sanitarnej, oświetlenia, materiałów wykończeniowych, itp. )  

Na specjalną prośbę inwestora (odpłatnie) tworzymy panoramę 360 stopni dowolnego pomieszczenia. Jest to forma wirtualnego spaceru po zaprojektowanym wnętrzu za pomocą palca na urządzeniu mobilnym .    

Współpracując z Nami, mogą Państwo otrzymać kontakty do zaufanych i sprawdzonych wykonawców z branży budowlano - wykończeniowej, stolarskiej, tapicerskiej, meblowej, oświetleniowej etc.    

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie.

Czy warto współpracować z Architektem Wnętrz? Jakie płyną korzyści ze współpracy?

FUNKCJA, ERGONOMIA, PRZESTRZEŃ.  

Architekt wnętrz zawsze słucha życzeń i sugestii i Klienta, stara się zrozumieć jego styl życia i poznać pewne przyzwyczajenia które mogą mieć wpływ na przyszłe rozwiązania funkcjonalne. Jego zadaniem jest przeniesienie wszystkich wytycznych  na realny grunt, do realnego pomieszczenia. Architekt podczas procesu projektowania musi  wsiąść pod uwagę różne aspekty: techniczne, ekonomiczne, oraz logistyczne. Projektant pomoże w rozwiązaniu różnych problemów wynikających np. ze stanu deweloperskiego tj. z nieustawną przestrzenią, zbyt małą,  pomoże dobrze i funkcjonalnie zagospodarować poszczególne pomieszczenia.

 ROZWIĄZANIA NIEOCZYWISTE, PONADCZASOWE  

Projektant zaproponuje Ci rozwiązania, o których nigdy sam mógłbyś wcześniej nie pomyśleć, oraz takie , które równie dobrze będą się  prezentowały za 5 czy 10 lat. Dodatkowym plusem może być fakt, że mieszkania zaprojektowane przez architektów wnętrz z reguły mają większą wartość rynkową.  

FINANSE I  OSZCZĘDNOŚCI.  

Projektant zawsze  pracuje w obrębie ustalonego budżetu i tę kwestię trzeba brać pod uwagę już na początku współpracy. Architekt wskaże w jakie elementy warto jest zainwestować, a na czym warto zaoszczędzić. Projektant zawsze współpracuje z producentami wyposażenia u których może wynegocjować dużo większe rabaty dla swojego Klienta niż w przypadku samodzielnego ich zakupu, ponadto architekt wnętrz współpracuje z ekipami remontowymi, stolarzami oraz innymi fachowcami, dzięki czemu prace realizacyjne przebiegają znacznie sprawniej. Podsumowując, Architekt wnętrz nie tylko pomoże Ci w stworzeniu funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni zgodnej z Twoimi preferencjami, ale także pomoże zaoszczędzić Twoje pieniądze i czas podczas realizacji projektu.