OSIEDLE GIŻYNEK STARGARD SZCZECIŃSKI
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżyne

Tematem pracy konkursowej jest stworzenie idei urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim oraz wykreowanie koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla, jako nowej części miasta. Główną inspiracją i punktem wyjścia do rozważań projektowych stała się lokalizacja terenu objętego konkursem. Niezwykle interesujące położenie, stosunkowo niedaleko od głównego centrum miasta a jednocześnie na jego obrzeżach, na styku miasta z terenami wiejskimi, pozwala to wykorzystać atuty obu tych miejsc. Z jednej strony zapewnia łatwy dostęp do usług, edukacji oraz kultury, z drugiej zaś strony stanowi swojego rodzaju bufor od miejskiego zgiełku.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9